Villkor

Välkommen till casinoastropay-sverige.top. Dessa användarvillkor styr din användning av vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du att följa och vara bunden av dessa villkor. Om du inte accepterar dessa villkor bör du omedelbart sluta använda webbplatsen.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst och för vilket skäl som helst. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att de har publicerats på webbplatsen. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar dessa användarvillkor för att vara medveten om eventuella ändringar.

Användning av webbplatsen

Du får använda webbplatsen endast för lagliga ändamål och i överensstämmelse med dessa användarvillkor. Du får inte använda webbplatsen på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller på annat sätt försämra vår webbplats eller störa andra användares användning av webbplatsen. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till webbplatsen eller dess relaterade system eller nätverk.

Allt innehåll på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datakompileringar och programvara, tillhör eller licensieras till casinoastropay-sverige.top och skyddas av upphovsrättslagar och andra immaterialrättslagar. Du får inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla, eller på annat sätt utnyttja något material på webbplatsen utan vårt skriftliga tillstånd.

  • Din användning av webbplatsen är på egen risk. Innehållet på webbplatsen tillhandahålls 'i befintligt skick' och 'som tillgängligt' utan några garantier av något slag.
  • Vi friskriver oss från ansvar för eventuella fel eller oriktigheter i webbplatsens innehåll.
  • Vi garanterar inte att webbplatsen kommer att vara tillgänglig, funktionell eller opartisk vid alla tidpunkter.
  • Vi förbehåller oss rätten att stänga ner eller ta bort webbplatsen för underhåll, uppdateringar eller andra ändringar utan föregående meddelande.
  • Alla personliga uppgifter som samlas in från användare kommer att behandlas i enlighet med vår integritetspolicy.

Länkar till tredje part

Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av oss. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för innehållet, sekretessen eller säkerheten på dessa webbplatser eller tjänster. Du samtycker till att friskriva oss från allt ansvar som uppstår i samband med din användning av tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ansvarsbegränsning

I något fall kommer casinoastropay-sverige.top, våra affilierade företag eller våra respektive tjänsteleverantörer vara ansvariga för några direkta, indirekta, bestraffande, speciella eller följdskador, inklusive förlorade vinster, intäkter, besparingar, data eller andra immateriella förluster som uppstår från, i samband med eller omgivande användningen av eller oförmågan att använda webbplatsen.

Denna ansvarsbegränsning gäller oavsett om skadorna uppstår genom avtal, vårdslöshet, försumlighet, strikt ansvar eller annat och oavsett om vi har blivit informerade om möjligheten till sådana skador.